DELA

Nära två miljoner till socialt arbete

Paf-medel på närmare 2 miljoner euro har fördelats till föreningar och organisationer med social verksamhet. Det största beloppet, nästan 600.000 euro, går till Folkhälsan på Åland.

Det är fördelningsrådet som lägger fram ett förslag på fördelning av pengarna men socialminister Katrin Sjögren (Lib) har sista ordet. I de flesta fall används pengarna till att bekosta ordinarie verksamhet, i vissa fall har extra anslag delats ut för specialprojekt.
Två föreningar får avslag på sina ansökningar. Röda korsets Mariehamnsavdelning hade ansökt om 18.200 euro men beviljas inga pengar. Orsaken är ovisshet kring föreningens fortsatta verksamhetsförutsättningar.
Inte heller Ålands teckenspråkiga beviljas Paf-medel. Föreningsprojektet, som pågått under tre år, måste utvärderas om en fortsättning ska komma i fråga. Förra året beviljades föreningen 40.000 euro.

De får stöd
Följande föreningar och organisationer får del av Paf-medlen för 2009:
– De utvecklingsstördas väl, 134.400 euro
 Demensföreningen på Åland, 56.000 euro
– Diabetesföreningen på Åland, 5.000 euro
 Finlands Röda kors, Ålands distriktet, 211.500 euro
– Fri från narkotika, 20.000 euro
 Föreningen för vård i livets slutskede, 14.200 euro för ordinarie verksamhet samt 23.000 till en infobroschyr samt handledning.
– Föreningen Vårt hjärta, 49.000 euro
– Föräldraföreningen för barn med särskilda behov, 1.500 euro
– Intresseföreningen för psykisk hälsa – Reseda, 6.800 euro
 Krigsveteranerna på Åland, 4.200 euro
– Folkhälsan på Åland, 579.000 euro samt 25.000 för genetisk rådgivning.
– Mariehamns pensionärsförening, 7.300 euro samt 1.950 för att ge ut en bowlinghistorik.
– Norra Ålands pensionärer, 4.200 euro
– Power Club, 39.300 euro
– Pusselfamiljen, 7.500 euro
– Regnbågsfyren, 6.000 euro samt 15.000 för informationsprojektet ”Våga veta Åland”.
– Rädda barnen, 144.600 euro samt 35.000 till projektet Barnens internet
– Socialmissionen, 6.500 euro
Stall JoYs handikappridklubb, 5.500 euro
– Stiftelsen Hemmet, 5.800 euro
– Vuxna på stan, 8.000 euro
– Ålands cancerförening, 53.000 euro plus 14.900 till rehabilitering, vattengymnastik och hudundersökningen ”Prickdagarna”.
– Ålands fackliga semesterorganisation, 2.600 euro
– Ålands fountainhouse, 20.000 euro
Ålands fredsförening – Emmaus, 20.000 euro
– Ålands handikappförbund, Fixtjänst, 154.200 euro
– Ålands handikappförbunds kansli, 255.700 euro
– Ålands hemgårdsförbund, 4.300 euro
– Ålands hälsoalternativ, 6.400 euro
– Ålands hörselförening, 28.200 euro
– Ålands invalider, 5.000 euro
– Ålands lungskadeförening, 9.400 euro
– Ålands nykterhetsförbund, 12.000 euro
– Ålands reumaförening, 67.400 euro
– Ålands synskadade – organisationssekreterartjänst, 21.000 euro
– Ålands synskadade – taltidning och ordinarie verksamhet, 35.200 euro

ANNIKA KULLMAN