DELA

När någon bryr sig helas du

Massage lindrar oro. Akupunktur är bevisat verksamt vid tandvärk.
Kombinationer av skolmedicin och alternativ vård ökar.
Men vem vågar tala med doktorn om örtmedicinen där hemma ?
Det är viktigt att patienten berättar för doktorn vilka örtmediciner han/hon tar. Och ska då bemötas med respekt.
– Till sjuksköterskor vågar nog patienterna säga vad de tar för alternativa medel, men många har dåliga erfarenheter av att berätta om detta för sin läkare.
Det sa Riitta Hoffrén-Larsson vid lördagens föreläsning i Mariehamn inför ett dussintal åhörare.

Alternativ ökar
Föreläsningen inleddes stark då en kvinna i publiken sa att utan den alternativa vården hade hon suttit i rullstol i dag.
– Men det är jobbigt att hitta rätt alternativ vård. Och dyr är den!
Användningen av alternativ vård, som ersätter skolmedicinen, och den komplementära medicinen, som stödjer konventionell medicin, ökar i världen.

Licensiering
I västvärlden har i runda tal varannan person någon gång använd alternativ eller komplementär medicin. Folk lägger stora summor på behandlingar i hopp om tillfrisknande.
– Men sjukvårdslagarna har inte ändrats i takt med utvecklingen. Utbildning och licensiering är viktigt. Det finns okvalificerade personer som fuskar i branschen och påstår sig kunna ge exempelvis zonterapi efter bara ett par dagars kurs.

Eget helande
Vid sjukdom och krämpor behöver vi alla ett gott bemötande, att den som tar hand om oss har gott om tid och en kärleksfull inställning.
Det hjälper. Det är bevisat. Då sätts kroppens eget helande igång.
Skolmedicin funkar ibland. Alternativ vård likaså.
Men tillsammans går det inte alltid väl ihop.
Riitta Hoffrén-Larsson berättar om den kvinna som tog johannesört mot depression, samtidigt som hon åt p-piller, vars verksamma ämnen förstörs av just denna ört.
– Hon kunde blivit ofrivilligt gravid.

Samarbete
Hur når vi ett samarbete mellan skolmedicin och alternativa vårdformer?
Det var grundfrågan vid Riitta Hoffrén-Larssons föreläsning, arrangerad av Ålands hälsoalternativ.
Riitta Hoffrén-Larsson är verksam vid enheten för studier av integrativ råd vid Karolinska institutet, hon är sjuksköterska, fil mag i psykologi och näringslära, lärare i omvårdnad och har dessutom forskat i Rosenmetoden.
Mer finns att läsa på www.ki.se/csc/

KIKI ALBERIUS-FORSMAN

kiki@nyan.ax