DELA

Namnlösa fastigheter ska döpas

Vad ska begravningskapellet och gravgården i Mariehamn heta? Ska de nämnges efter Sankt Göran eller Sankt Mikael?
Det ska kyrkofullmäktige besluta nästa vecka.
I beredningen av ärendet konstateras att samtliga fastigheter i Mariehamns församling har ett namn utom just begravningskapellet med tillhörande gravgård.
Kyrkoherde Jan-Erik Karlström föreslår att helgonet Sankt Mikael ska få ge namn åt kapellet. Helgonet är bland annat himlens och de dödas beskyddare. Karlström konstaterar att namnet Mikael finns både i Bibeln och Koranen och ”torde därmed lämpa sig för det mångkulturella samhälle som Mariehamn är på väg att allt mer bli.”
Direktionen för begravningsplatsen fick ta ställning till om namnet skulle blir Sankt Mikaels kapell och Sankt Mikaels gravgård. Där ansåg man att namnen borde vara Sankt Görans kapell och Sankt Görans gravgård, men kyrkorådet gick på den andra linjen och föreslår för kyrkofullmäktige att fastigheterna tillägnas Sankt Mikael och att namnändringen träder i kraft den 1 augusti 2012.
Kyrkofullmäktige sammanträder på tisdag och fattar beslut i ärendet. (ns)