DELA

Namnlista om överskötare nådde inte DGH-styrelsen

En namninsamling för att få De gamlas hems styrelse att utse Eeva Jansson till ordinarie överskötare behandlades aldrig av styrelsen.
Nästa fredag blir Eeva Jansson sista arbetsdag på De gamlas hem. Beslutet att säga upp sig tog hon efter att De gamlas hems förbundsstyrelse fattat beslutet att utse Lena Karlsson till överskötare – en tjänst som Eeva Jansson haft som vikariat.
Beslutet har upprört personal som på olika sätt hade visat sitt stöd för Eeva Jansson inför styrelsens beslut. Nya Åland skrev i måndags om besvikelsen.
Flera personer med insikt i De gamlas hem vittnar om att Eeva Jansson och förbundsdirektören Katarina Dahlman, som sagt upp sig för att bli ÅHS-chef, tillsammans hade vänt en långvarig negativ utveckling i huset.
Därför undertecknade många anställda en namnlista till stöd för Eeva Jansson. Flera av dem tog också direkt kontakt med förbundsstyrelsens ordförande Harry Jansson.
– De ville att hon skulle få tjänsten som överskötare på basen av jobbet som hon gjort inom förbundet, säger han.
Men namnlistan behandlades inte av förbundsstyrelsen. Den var ingenting som styrelsen behövde beakta och förbundsdirektören förde den inte till sammanträdet för behandling, säger Harry Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom