DELA

Nämndkritik mot stadsreformen

Arbetet i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn är inte meningsfullt och bör förändras.
Ledamöterna i nämnden kräver nu en diskussion om konsekvenserna av den förvaltningsreform som gjordes i staden för två år sedan.
I Mariehamn genomfördes en stor omorganisering den första januari 2012. Nu, två år senare, slår kultur- och fritidsnämnden larm om att reformen de facto har brister som påverkar nämndens jobb negativt.
– Då vi ser tillbaka på de ärenden som vi hanterat under våra två verksamhetsår så ser vi att nämndens verksamhetsområde är så pass begränsat att ett meningsfullt nämndarbete är svårt att uppnå, skriver ledamöterna i ett brev till stadsstyrelsen.
De frågor som ledamöterna vill se över och ändra är biblioteks- och ungdomsverksamheten och ärenden som berör ”idrott” , ”kultur”, ”kulturverksamhet”, ”kulturarv” samt ”museiverksamhet”. De uppgifterna ligger alla i dag under bildningsnämnden men ledamöterna anser att kultur- och fritidsnämnden är den naturliga instans som borde ha hand om dem.
Kultur- och fritidsnämnden anser också att ärenden som gäller konstnärlig utsmyckning borde lyda under dem och inte, som det är i dag, under infrastrukturnämnden.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen