DELA

Nämnd röstade för sex våningar

I kväll skall stadsstyrelsen ta ställning till det planerade åttavåningshuset på Torggatan 6 i Mariehamn.
Stadsplanenämnden föreslår, efter omröstning, att bara sex våningar skall tillåtas.
Som Nya Åland tidigare har berättat vill Eriksson Capitals dotterbolag Nobel fastigheter bygga ett hotell- och butikskomplex på den så kallade Magazin-tomten i centrala Mariehamn. Trygve Eriksson har anhållit om dels att få höja antalet våningar till åtta, dels att få riva det k-märkta tegelhuset på innergården.
Då frågan behandlades i stadsplanenämnden ledde den till omröstning där stadsarkitektens förslag vann med rösterna 4-2. Det betyder att man inte frångår tomtens nuvarande byggnadsrätt som tillåter maximalt sex våningar. Ledamöterna Roger Jansson (M) och Erica Sjöström (C) ville tillåta åtta.
Också frågan om k-märkningen skall tas bort eller inte ledde till omröstning i nämnden. Jansson förordade en avlyftning och fick stöd av partikamraten Christina von Hertzen och Johan Lindholm (ÅF) medan Rauli Lehtinen (Lib) och Christian Beijar (S) röstade nej. Sjöström avstod från att rösta.
I kväll blir det alltså stadsstyrelsens sak att behandla principerna och om Nobel fastigheters ansökan skall leda till en ändring i stadsplanen eller inte.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen