DELA

Något lägre arbetslöshet

Den öppna arbetslöshetsgraden för september landade på 2,8 procent vilket är något lägre än samma månad i fjol. Räknar man in de 46 personer som finns inom sysselsättningsåtgärder är siffran 3,1 procent. 0,3 procent fler kvinnor än män är arbetslösa.
Siffran för ungdomar under 25 år ligger på 7,5 procent vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från september i fjol. För dem över 55 år har siffran också ökat, med 0,4 procentenheter, till 2,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa är 90 personer, en ökning med 18 personer och 0,6 procent av arbetskraften.
Det är Ålands statistik- och utredningsbyrå som sammanställt siffrorna. Där går också att utläsa att det i september fanns 119 lediga platser, vilket är 15 fler än samma månad förra året. I förhållande till antalet öppna arbetslösa motsvarar det 30,4 procent, 3,9 procentenheter mer än i fjol. (mt)