DELA

Något fler älgar fälldes i fjol

I fjol fälldes 191 älgar på Åland. Det är något fler än året innan då jägarna sköt 186 djur. Av de djur som fälldes under 2010 var 62 tjurar, 42 kor och 87 kalvar.
Jägarna kom ändå inte upp i den kvot de tilldelats, enligt tillstånden fick de skjuta 270 djur.
Det är stora skillnader mellan kommunerna, i älgtäta Brändö fälldes hela 44 djur medan Sottungasjägarna rapporterat in tre stycken. På fasta Åland fälldes totalt 69 djur mot 64 år 2009.
Genom skjuta mer kalv och därmed få en äldre älgstam hoppas man öka produktiviteten.
– En allmän uppfattning bland jägarna är att det är lite för lite kalv i markerna, säger jakthandläggare Roger Gustavsson.

Väger mindre
Också kalvarnas vikt gå ner. På tio år har den minskat med tio kilo.
– Det gäller både på fasta Åland och skärgården vilket är lite märkligt.
Det är inte bara på Åland som kalvbeståndet har minskat. Som Nyan tidigare berättat har Statens veterinärmedicinska anstalt under tre år följt utvecklingen på Öland. Misstanken är att älgfoster dödas av den fästingburna infektionen anaplasmos.
På Åland görs en kartläggning av medelåldern hos de åländska älgar som fälldes under 2009 och 2010.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax