DELA

Näfsbyskjutsen blir dyr affär

Ge oss ett tillfälligt undantag från landskapets skolskjutsregler – eller betala våra merkostnader, som kan bli 33.000 euro per år.
Det begär Hammarlands kommun.
Nya Åland skrev i augusti om hur hårt de nya skolskjutsbestämmelserna slår mot Hammarland och elever vid Näfsby skola.
Moderna taxibilar är byggda för högst åtta passagerare, men Finland har EUs tillstånd att bygga om dem för 12-13 passagerare.
Tillståndet går ut 2012, men på Åland har landskapsregeringen redan dragit in det, också för skolbussar som tidigare varit godkända.
För Hammarland, en stor kommun med en enda skola i Näfsby, kan det bli en dyr affär. Hittills har man skött trafiken med större taxibilar som har plats för 13 passagerare. Nu är det antalet trepunktsbälten i bussen som avgör, och de bilar som har en kombination av trepunkts- och midjebälten får skjutsa högst sju elever.
I praktiken skall skoltaxibussarna nu köra dubbla morgonturer tre gånger i veckan för att alla barn skall komma i tid till skolan.
Det innebär att ett tiotal elever kommer fram till Näfsby skola klockan åtta, en hel timme innan den första lektionen börjar. För dem har kommunen anställt en övervakare som är på plats då. Eleverna får vänta inomhus och kan äta frukost på skolan.

Som lärartjänst
Den totala kostnadsökningen för kommunen med den utökade trafiken blir cirka 33.000 euro per år.
– Det är stora pengar för oss, och det förbättrar inte skolundervisningen. Summan motsvarar i stort sett en lärartjänst, säger kommundirektören Kurt Carlsson.
Landskapsbeslutet togs med hänvisning till att färre elever per buss ökar säkerheten. Men hur farliga är skolbussturerna egentligen, undrar Carlsson.
– Vi har bland annat hört med skoldirektören Per-Olof Friberg, som jobbat i många år, och han kommer inte ihåg ett enda olyckstillbud där en skolskjuts skulle ha varit inblandad.
Kommunerna kan beviljas rätt att avvika från lagen, och det är det som Hammarland nu vill ha.
– Vi anhåller om att få avvika fram till utgången av läsåret 2012, då EU-direktivet skall implementeras.

Inga nya tillstånd
I dagsläget finns fem taxibussar fördelade på fyra trafikidkare i kommunen. Att bevilja flera taxitillstånd för att elever skall slippa vänta på Näfsby skola på morgonen är inte realistiskt.
– Man kan inte bara kasta ut ett nytt taxitillstånd. Vi måste se till att alla klarar sig.
Ett alternativ, om landskapsregeringen inte beviljar Hammarland undantaget, är att landskapet ersätter kommunen för merkostnaderna de närmaste åren, tills Finlands undantagstillstånd går ut 2012.
För Hammarland handlar det alltså om 33.000 euro per år. På tre år skulle det bli närmare 100.000 euro.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax