DELA

Mystisk säldöd vid Bogskär

Ett dussin döda gråsälar har påträffats vid Bogskär söder om Åland. Ännu vet forskarna inte vad som orsakat massdöden som verkar ha inträffat inom ett par dagar.
– Vi har inte påträffat något liknande tidigare i Östersjön, och de finländska forskare vi pratat med säger att inte heller de sett något dylikt någonsin, säger marinforskare Christina Abel.
Hon är en av forskarna ombord på den internationella havsskyddsorganisationen Oceanas fartyg Hanse Explorer, som just nu är ute på en två månaders forskningsexpedition i Östersjön och Kattegatt. I slutet av förra veckan befann sig fartyget i vattnen kring Åland och det var på torsdagen de döda sälarna påträffades på havsbottnen vid Bogskär fyr.
– Förutom ett par vuxna individer verkade alla vara i ungefär samma ålder, omkring sex månader. De har varit döda i en-två veckor och verkar alla ha dött ungefär samtidigt. Det finns inga tecken på våld eller fysisk skada och inte heller några tecken på undernäring. Det hela är ett mysterium.
De döda sälarna påträffades på sju-elva meters djup ungefär tjugo meter från skärets norra del. I ett fall fann de sälungen intill kadavret av en vuxen säl.
Läs mer i papperstidningen!


Anne Sjökvist