DELA

Myndighetslucka gynnar skärgårdsborna

Polis, hälsovårdarberedskap och tandvård i skärgården behandlades vid Skärgårdsnämndens möte i förra veckan. ”Myndighetsluckan” är en nyhet för skärgården som nämnden nu vill informera om.
Nämndens sekreterare, skärgårdsutvecklare Christian Pleijel, redogjorde för de diskussioner som tagits upp på skärgårdskommunernas möte genom åren. Polis och hälsovård är frågor som ständigt berör.
Polisnärvaron i skärgården är aktuellt genom ett projekt på initiativ av en vakt hos ordningspolisen, som arbetar ihop med Gränsbevakningen. Projektet kommer att följas upp och dokumenteras. Nämnden beslöt att bjuda in polismästare Camilla Hägglund för att informera om projektet och att redogöra för problemet med sommarpoliser i skärgården som verkar vara svårt att få till stånd på grund av det stora antalet evenemang som kräver resurser sommartid samt polisernas semestrar.
Pleijel fick också i uppdrag att sända ut information till skärgårdskommunernas informationsblad om ”myndighetsluckan”, där alla myndighetshandlingar utom körkort nu kan hämtas ut på posten.
Detta förenklar för skärgårdsborna som då inte behöver resa till fasta Åland för att lösa ut dessa handlingar. Initiativet till myndighetsluckan kom från Brändös kommundirektör John Wrede.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds