DELA

Mycket planering för radion

Ålands radios förvaltningsråd ändrar ingenting i styrelsens sparförslag utan försöker göra det bästa av situationen.
– Det kommer att krävas mycket planering för att lyssnarna inte ska drabbas, säger förvaltningsrådets ordförande Christian Nordas (Lib).
I går behandlade Ålands radios förvaltningsråd styrelsens förslag till inbesparingar. Totalt ska 300.000 euro sparas och rådet hade inga invändningar mot sifforna i budgeten.
– Styrelsen har gjort sitt yttersta och vi litar på att det här kommer att fungera, säger rådets ordförande Christian Nordas.
Ett av styrelsens förslag var att inte ta in vikarier på kort varsel, vid till exempel sjukdomar. Nordas förtydligar att man i stället ska försöka lösa sådana situationer med hjälp av den personal som redan finns på plats, för att det inte ska bli risk för några avbrott i sändningarna.


Planering
Han hoppas också på att indragningarna inte ska drabba nyhetssändningarna.
– Det är främst de lättare programmen vi vill dra in på. Men det är inte vår sak att gå in och styra den saken, säger Nordas.
Inbesparingarna på 15 procent kommer att kräva mycket mer planering än tidigare av personalen.
– Det krävs även att personalen är på plats, både tekniker och andra. Om tekniska saker havererar kan lyssnarna komma att drabbas.


Indragna tjänster
Förutom att sex tjänster dras in kommer man även att avstå från att ta in sommarvikarier från journalistskolorna. Man får även bli försiktigare med att köpa in ny inspelningsutrustning, något som Nordas inser att inte gynnar verksamheten i längden.
Han säger sig ändå lita på att det här ska fungera och utgångspunkten är att man ska bibehålla utbudet som det ser ut enligt sparförslaget.
– Det här är ett test, sedan får vi utvärdera varje månad och se vad lyssnarna säger. Vi gör det bästa av möjliga av situationen.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax