DELA

Mycket på gång i Kapellskär

Bilburna ålänningar som ofta kör till Uppsala och Arlanda kan nu hoppas på bättre och säkrare vägar.
En svensk hamnutredning pekar ut Kapellskärs hamn i Roslagen som en av de hamnar som bör prioriteras för att få statligt stöd till infrastrukturen.
Kapellskärs hamn är en av de viktigaste hamnarna i hela Sverige, den är strategisk för det svenska näringslivets transporter till Finland och till de baltiska länderna.
Det konstaterar en ny svensk hamnutredning som offentliggjordes för ett par veckor sedan. Utredningen gjordes i första hand för att lyfta fram olika hamnar i Sverige som bör prioriteras och då framför allt vad statliga stöd till infrastrukturen beträffar.
För Kapellskärs del betyder det att man föreslår att väg 77, det vill säga den väg som går från Europaväg 18 mot Arlanda och Uppsala, förbättras. Vägen kallas också för Rimbovägen.

Tummen ner
Att bygga om väg 77 är inget nytt förslag men hittills har det konstant fått tummen ner hos vägverket.
Senast nu i september inlämnades även en centermotion till Sveriges riksdag om att väg 77 skall förbättras.
Riksdagsman Per Lodenius (c) konstaterar att väg 77 är smal med flera kurvor, hinder, hastighetsbegränsningar, korsningar och stopp.
– Vägen är belastad med mycket tung trafik och olyckor inträffar frekvent på delen som ligger inom Stockholms län, flera med dödlig utgång under de senaste åren, skriver Lodenius i sin motion och begär att planeringen av en ny väg skall ske snabbt.

Hundratals miljoner
Den nya hamnutredningen skall nu ut på sedvanlig remissrunda till olika instanser och de svaren ligger sedan våren 2010 som grund för riksdagens beslut om fördelning av infrastrukturstödet.
Klart redan nu är dock att själva hamnen i Kapellskär, oavsett beslut om förbättringar i infrastrukturen, byggs om och till för hundratals miljoner kronor.
Inom de närmaste de närmaste fem åren skall många olika projekt förverkligas i området.
Redan nästa år står ett reningsverk klart som skall ta emot fartygens avloppsvatten.
En ny pir med två nya färjelägen, nya områden för fordon, omdirigering av trafiken och utökat elsystem finns, enligt Norrtelje tidning, även med i planerna.
I slutet av november får Kapellskärs hamn också besked från Miljööverdomstolen om hur mycket gods och hur många passagerare hamnen får dimensioneras för.
Ett tidigare beslut från miljödomstolen lade gränsen vid 2,3 miljoner ton gods och 1,5 miljoner passagerare. Hamnen som huvudsakligen ägs av Stockholms kommun, överklagade det beslutet med motiveringen att gränsen är alldeles för låg.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN