DELA

Mycket på gång i Bryssel för Britt Lundberg

Väldigt konstruktiva diskussioner.
Det säger Britt Lundberg (c) om mötet i Bryssel i går om Nyhamn och alförrädaren.
Mötet gällde EU-kommissionens krav att Åland skall ansluta Nyhamnsområdet till Natura 2000, ett krav som kom in halvägs i processen. Anledningen är att alförrädaren enligt motstridiga uppgifter övervintrar i området.
– Vi hade ett väldigt konstruktivt och långt samtal. Men ärendet är fortsatt under behandling, så jag vill inte gå in på några detaljer, säger Lundberg och påpekar att man läser Nya Åland också i Bryssel.
När det kan bli aktuellt med ett avgörande i någondera riktningen – det handlar alltså om huruvida kommissionen drar Åland inför EG-domstolen eller nöjer sig med dagens läge – vill hon inte spekulera om.
– Det beror helt på vad kommissionen kommer fram till. Men vi skall ha kontinuerlig kontakt under behandlingens gång.
Själva mötet tyckte hon var bra. Från åländsk sida visade man kartor och redogjorde för alla de fakta man har.
Jörgen Eriksson, naturvårdsintendent, gjorde ett väldigt bra jobb.

Öppna dagar
I dag och i morgon deltar Britt Lundberg i Regionkommitténs arbete, men den här veckan pågår också regiondagar, ”Open days”, i Bryssel. Lundberg var på öppningen i måndags, men i övrigt är det mest Sanna Boman från EU-enheten som följer med programmet.
– Vi försöker bilda oss en uppfattning om huruvida Åland borde vara med här nästa år. Här är jättemycket folk, regionerna visar upp sig med utställningar och seminarier av olika slag och många samarbetar med andra för att ordna något. Om Åland skall vara med så behöver vi också hitta en partner för att ordna något, säger Britt Lundberg. (ht)