DELA

Mutmisstankar ledde till hård JO-kritik

En anmälan om misstänkt mutbrott inom Ålands polismyndighet har lett till en skarp prickning från riksdagens biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt.
Behandlingstiden har varit alltför lång, är slutsatsen.
Å andra sidan var det heller ingen lätt uppgift som myndigheterna ställdes inför när ett klagomål mot vissa personer vid Ålands polismyndighet registrerades vid länsstyrelsen i Åbo i december 2004. Den som klagade misstänkte att personerna hade tagit emot mutor.
– Problemet var att klagomålet var så ospecificerat att det var svårt att undersöka ärendet. Det var det som gjorde att det dröjde så länge, förklarar justitieombudsmannens sekreterare Mikko Sarja som föredrog ärendet inför JO.
Till slut var det åklagaren i Helsingfors härad som försökte få utredningen att gå framåt. Åklagaren tog kontakt med den klagande för att få mera information, men det ville han eller hon inte ge. Därför stannade utredningen av igen.
Orsaken till att det var häradsåklagaren i Helsingfors som fick ärendet på sitt bord var att ärenden som rör Ålands polisdistrikt inte kan utredas av polisen på Åland.


”Helt oacceptabel”
Trots det kom alltså JO fram till att behandlingen av ärendet var ”helt oacceptabel”. Mikko Sarja förklarar varför:
– När någon gör en brottsanmälan till en myndighet – i det här fallet var det till länsstyrelsen – så måste ett beslut fattas om ärendet ska utredas eller inte. Det gäller alla anmälningar. Nu blev det så att ärendet bollades mellan myndigheterna. Det är inte god förvaltningssed att en anmälan överförs mellan myndigheterna så många gånger.
– Ärendet var komplicerat också därför att alla myndigheter i riket inte känner till vem som ska utreda åländska ärenden.
Mikko Sarja påpekar att JO inte tog ställning till ärendet som sådant – om någon tagit emot mutor eller inte – eftersom det inte var det som frågan gällde.
Ärendet gällde uttryckligen själva handläggningen och den tid som gått åt. JO-kritiken riktar sig alltså inte mot Ålands polismyndighet utan mot polisavdelningen vid länsstyrelsen i Åbo, CKP i Åbo och häradsåklagaren i Helsingfors.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax