DELA

Musikförbund motsätter sig minskade anslag

Ålands sång och musikförbund (ÅSMF) har skrivit ett brev till landskapsregeringen med en rad synpunkter på de senaste årens nedskärningar inom den fria bildningsverksamheten.
Förbundet pekar på att besparingarna för Musikinstitutets del har inneburit färre undervisningstimmar i sång men framför allt har medel för den planerade öppna musiklekisundervisningen utgått
Musikundervisningen vid Medborgarinstitutet har minskat med cirka 600 lektioner samtidigt som musikkurserna, enligt ÅSMF, har många intresserade på väntelistorna.
Styrelsen för ÅSMF ”utgår ifrån att landskapsregeringen snarast återinför de medel som strukits för nämnda verksamheter inom Musikinstitutet och Medborgarinstitutet”.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman