DELA

Museibyrån har kartlagt Långbergsöda

Bara 3,6 procent av Långbergsödas landmassa är fornlämningar.
Det konstaterar Jenni Lucenius, antikvarie på landskapets museibyrå.
27 av fastighetsägarna i Långbergsöda och angränsande Tengsöda by har bjudit ut sina ägor till landskapsregeringen, som en protest mot att fornlämningsskyddet gjort det svårt för dem att bruka jord och skogsmark.
Museibyrån polisanmälde nyligen en bybo som fraktat bort stora mängder sand från en stenåldersboplats.
På den här kartan har museibyrån markerat de delar av Långbergsöda by som räknas som fornlämningar.
Det finns tjugofem fornlämningsnummer, men en del av dem kan bestå av flera enskilda fornlämningar, till exempel gravar på ett gravfält.
Fornlämningar är de gröna områdena, som totalt är 3,6 procent av landmassan. Men i praktiken är det litet mindre än så eftersom en del av en stenåldersboplats på Glamilders hör till Tengsöda by.
I byn finns totalt 105 fastigheter, 107 om man räknar med två vattensamfälligheter.
Landskapet fick fastighetsägarnas erbjudande den 22 december via det juridiska ombudet Marcus Måtar.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom