DELA

Museet stängt i över ett år

Ålands konstmuseum stängs i ett och ett halvt år när Ålands museums basutställning förnyas.
Men konsten ska synas ute i samhället under stängningstiden.
Det säger konstintendenten Susanne Procopé-Ilmonen och museibyråns chef Viveka Löndahl.
Att Ålands museum skulle hållas stängt medan basutställningen förnyas var klart sedan tidigare.
För Ålands konstmuseum i samma byggnad innebar det en knepig situation. Ska man ha öppet eller stängt? Konstmuseet som fyller 50 år nästa år skulle drabbas av oljud, damm och andra störningar när ombyggnaden inleds i Ålands museum. I samband med att Ålands museums basutställning förnyas byter man också ut ventilationsutrustning i lokalerna.
Ålands konstmuseum skulle helt enkelt bli mindre intressant som utställningslokal för både konstnärer och besökare.
Lösningen blir att stänga konstmuseet samtidigt som Ålands museum stängs den första mars 2013. Nanna Sjöström blir den sista utställaren i konstmuseet före ombyggnaden.
Planen är att museerna samtidigt ska öppna igen andra halvan av 2014.

Läs mer i dagens Nyan!
Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax