DELA

ms Skarven ritades om då kontraktet var undertecknat

Då kontraktet med varvet undertecknades hade ms Skarven enligt ritningarna ett öppet bildäck.
– Landskapsregeringen ville ha ett slutet däck och vi gjorde omritningarna. Det kan ha påverkat dödvikten, säger direktören för Åbo-företaget som har ritat Skarven.
– Efter att kontraktet med varvet var klart gjorde vi på begäran av landskapsregeringen ändringar i Skarvens ritningar.
Det säger Jyrki Lehtonen, vd för företaget ILS i Åbo som har ritat ms Skarven.
– Färjan hade ursprungligen ett öppet bildäck. Landskapsregeringen ändrade sig och ville ha ett slutet däck i stället och vi gjorde omritningarna, säger Lehtonen och tillägger att ILS också gjorde andra mindre ändringar.


Inte problem
– Men ändringarna borde inte förorsaka några större problem. Av det som har framkommit i massmedia kan jag inte tänka mig något i den grundläggande planeringen som kunde skapa problem.
Hur skulle du förklara att 350 dödviktton har blivit 299?
– Det är klart att ändringen av däcket kan ha påverkat dödvikten. Men jag hävdar ändå att det inte är något stort problem, säger Lehtonen.


På tjänstemannanivå
– Jag kan inte minnas att jag har tagit ett beslut om ändringar i ritningarna, säger Runar Karlsson (C) som var den minister som hade trafikfrågorna på sitt bord då ändringarna gjordes.
– Jag minns att jag godkände tilläggskostnader men kommer inte ihåg något annat. Beslutet kan mycket väl ha fattats på tjänstemannanivå, det har de fullmakter att göra, säger Karlsson.


Lastkapaciteten viktigast
– Det stämmer att vi gjorde ändringar i ritningarna, säger Göran Holmberg som har lett projektet Skarven från början tills förra veckan då landskapsregeringen avsatte honom i väntan på att det görs en grundlig teknisk utredning.
Kan det ha påverkat dödvikten så att det inte stämmer med ursprungskontraktet?
– Visst har det det. Men jag framhåller att det inte spelar någon roll. Vi har fortfarande 225 tons lastkapacitet och det är det som är det viktigaste, säger Göran Holmberg.