DELA

Mötte gamla vänner från FN-tiden

När Finlands vängrupp vid Kroatiens parlament var på riksdagsbesök i Helsingfors träffade Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér gamla vänner från sitt FN-uppdrag i Kroatien under 1990-talet .
Vängruppen var i Helsingfors för att knyta nya kontakter och bekanta sig med Finland. Den kroatiska delegationen bestod av tre parlamentsledamöter, Vesna Pusi%u0107 (HNS), Milorad Pupovac (SDSS) Ivan Hanzek (SDP) och assistenten Dubravka Bari%u0107.
De anlände på onsdagseftermiddagen och fick samma kväll träffa Kroatiens vängrupp i Finlands riksdag vid en middag på Ålandskontoret i Helsingfors.
På Ålandskontoret informerade Elisabeth Nauclér och Britt Inger Wahe om Åland och dess självstyrelse. Nauclér redogjorde dessutom för Finlands minoritetslösningar, samernas och romernas ställning och tvåspråkigheten, där hon också berörde sametinget och Svenska Finlands folkting, som delegationen besökte följande dag, , berättas i ett pressmeddelande.
Under torsdagen besökte delegationen justitieministeriet, utrikesministeriet och folktinget samt åt lunch med riksdagens stora utskott. På eftermiddagen besökte gruppen presidentens kansli och fick information om aktuella frågor, Elisabeth Nauclér deltog i programmet då hennes tidtabell det tillät.
– Det är alltid intressant och nyttigt att träffa andra parlamentariker på detta sätt, säger Elisabeth Nauclér, men jag såg alldeles särskilt fram mot detta besök, eftersom jag ju jobbade för FN i Kroatien under 1990-talet, och Vesna Pusi%u0107 och Milorad Pupovac hörde till mina samtalspartner från den tiden.