DELA

Möte om nödmeddelanden

Bekymret med nödmeddelande, som går ut bara på finska, har nu diskuterats på ett möte mellan Rundradion och räddningsmyndigheterna.
– Det är faktiskt så att vi inte får översätta meddelandena. De måste gå ut i precis den form de kommer från myndigheterna, säger Gitte Laurell, informatör på Svenska YLE.
– Kanalvärden kan ”berätta” nödmeddelandet på svenska, men någon officiell översättning får inte göras. Det är räddningsmyndigheten som formulerar meddelandet på alla de språk som anses behövas.
Frågan blev aktuell i samband med en gasläcka vid Nestes raffinaderi utanför Borgå nyligen. Nödmeddelandet gick ut enbart på finska. Den lokala brandchefen trodde att svenska Yle skulle sköta översättningen.
Frågan om nödmeddelandena tas upp på nytt i september, i ett möte mellan Rundradion och de ansvariga myndigheterna (inrikesministeriet och kommunikationsministeriet). Vilka konkreta åtgärder mötet leder till kan Laurell inte säga, men påpekar att eftersom inte Rundradion får översätta nödmeddelanden, så är det myndigheternas ansvar att göra det.
Saken har tidigare påtalats från åländsk sida, eftersom meddelandet gick ut också över Ålands radio och Radio Vega på Åland. I dagarna har också Folktinget uppmärksammat frågan. (ht)