DELA

Möte om nivågarantilagen i dag

I dag möts de partier som vill avskaffa nivågarantilagen. Sammankallare är Liberalernas gruppledare i lagtinget Gunnar Jansson.
Inbjudan gick ut till ordförandena för lagtingsgrupperna i fredags. Mötet hålls i dag på morgonen klockan nio.
Gunnar Jansson säger till Nya Åland att han inte vet vem som kommer att delta i mötet. Han vill inte uttala sig om sina motiv för att upphäva lagen.
– Det är den saken vi ska ha möte om.


Motiverar
I inbjudan skriver Gunnar Jansson dock att han ser tre centrala motiv:
”1. Lagen kan leda till en behörighetsförskjutning som strider mot grundtanken med självstyrelsen.”
”2. Självstyrelsepolitiken ska föras i Ålands demokratiska institutioner (lagtinget och landskapsregeringen) och inte i statliga domstolar.”
”3. Förhållandena har ändrats radikalt efter 1983; det lagen eftersträvar kan och bör skötas på annat sätt utifrån självstyrelselagen och grundlagen”.
Garantilagen garanterar att man på Åland ska ha minst lika bra förmåner som i riket inom motsvarande områden. (ak)