DELA

Möte om kärnkraft lockade inte

Publiken lyste med sin frånvaro i går kväll då Ålands elandelslag ordnade ett informations- och diskussionsmöte med anledning av andelslagets omdiskuterade medverkan i planeringen av Finlands sjätte kärnkraftsverk.
Det som förväntades bli ett stormöte lockade bara en ”riktig” deltagare.
Sedan Ålands elandelslag informerade om att de är delägare i det nybildade bolaget Fennovoima, som parallellt med Fortum och TVO arbetar för att bygga det sjätte kärnkraftsverket i Finland, har frågan diskuterats livligt på Åland.
Elandelslaget har fått kritik för att fatta ett dylikt beslut på styrelsenivå och också kritik för att överhuvudtaget befatta sig med kärnkraft.
Det var också elandelslaget som i år fick stå som mottagare för det citronpris som föreningen Ålands natur och miljö delar ut för dåliga miljöinsatser.


Elva personer
För att förklara sitt agerande och för att informera om elenergisituationen och dess utveckling i Norden valde elandelslaget därför att bjuda in allmänheten och abonnenter till ett informations- och diskussionsmöte.
Med tanke på de reaktioner som kärnkraftsplanerna har väckt förväntades det mötet bli välbesökt. Så blev dock inte fallet.
I Naturbruksskolan i Jomala i går kväll fanns endast elva personer, fem av dem tillhörde andelslagets personal, styrelse och förvaltningsråd och fem tillhörde massmedia. Kvällens enda åhörare var miljöaktivisten Dan Jansén som ställde upp i lagtingsvalet i den såkallade HUT-gruppen som vill ha till stånd en hållbar utveckling i samhället. Jansén är också styrelsemedlem i Ålands natur- och miljö.


Priserna stiger
Elandelslagets vd Jan Wennström presenterade andelslaget och elförbrukningen och gav tre anledningar till planerna på elproduktion i egen regi.
För det första är ÅEA:s inköp av elenergi beroende av priserna på den nordiska elbörsen och priserna i Sverige stiger..
För det andra har ÅEA bara små möjligheter att påverka inköpspriserna och för det tredje följer man utvecklingen i Finland där det är vanligt att också mindre bolag äger eller är delägare i produktionsbolagen för att säkra sin tillgång på el till ett konkurrenskraftigt pris.
– Beslutet att delta i planeringsskedet av ett kärkraftverk är inget slutligt beslut men det ger en möjlighet till ett slutligt deltagande, sade Wennström.


Är hemligt
Planeringsskedet, som pågår de till och med 2009 handlar bland annat om att välja plats för ett kärnkraftverk, göra en miljökonsekvensbedömning, ordna hanteringen av det radioaktiva avfallet och söka om godkännande från riksdagen.
Blir verket av tas det i drift tidigast år 2016.
– Gemensamt för alla Fennovoimas ägare är att de vill säkra tillgången av el till ett stabilt pris, förklarade Wennström.
Hur stor del ÅEA äger är hemligt men enligt Wennström är andelen klart under 1 procent.
Varför då kärnkraft? Enligt Wennström är, utöver prisstabiliteten, miljöaspekterna en annan väsentlig fråga som förespråkar den här kontroversiella energiproduktionen främst eftersom den är koldioxidfri.
– En av anledningarna till att Sverige vill avveckla kärnkraften till år 2020 är att det i urananrikningsprocessen produceras lika mycket koldioxid som från naturgas, kommenterade Dan Jansén.
Han ville också veta om ÅEA har tagit något långsiktigt beslut om principerna för energianskaffningen. Svaret på den frågan var nej.


Motsvarar hälften
Wennström berättade slutligen om andelslagets stora vindkraftsprojekt som för tillfället genomgår en miljökonsekvensbedömning. I vinter räknar man med att lämna in en ansökan om att få bygga 8 eller 10 möllor mellan Tellholm och Hammarudda i Hammarland och ytterligare 6 utanför Bråttö i Föglö.
– Får vi alla tillstånd kan det bli byggstart av fundamenten redan nästa år, sade han.
Om projekten förverkligas täcker vindkraften 55-90 procent av Ålands elandelslags behov av energi och det motsvarar ungefär hälften av hela Ålands behov.


Tänka själva
Efter Wennströms information var ordet fritt. Dan Jansén hade dock inte så mycket att tillägga. Han ansåg att det inte fanns några skäl för att kritisera ÅEA handlande i frågan.
– Folk missförstår problematiken. Ålands elandelslag gör så som de skall göra som ett bolag, det är helt rätt. Det är politikerna, som inte är här i kväll, som inte tar sitt ansvar, sade han.
Vad borde politikerna göra helt konkret?
– De borde undersöka varför 68 kommuner i Sverige har gått in för hållbar utveckling och de borde lära sig att tänka själva. Det är ju de som har ansvaret som också skall ha svaren!
Hur går det här resonemanget ihop med citronpriset till ÅEA?
– Jag var inte med på mötet utan hemma med sjukt barn. Trots att jag är emot kärnkraft hade jag inte själv röstat på elandelslaget eftersom det är ett företag som håller sig inom sina ramar.

titte.tornroth@nyan.ax