DELA

Möte om atomhotet från Japan

I dag håller den åländska befolkningsskyddsgruppen ett möte med anledning av atomhotet från Japan.
– Vi ska träffas för en lägesbeskrivning, säger sammankallaren landshövding Peter Lindbäck.
Fredagens förödande jordbävning i havet utanför Japans östkust – den kraftigaste sedan landet började mäta jordbävningars styrka och med en magnitud på 9 enligt richterskalan – har slagit stora delar av kustregionen i spillror där tsunamin drog fram.
I regionen finns också flera av Japans många kärnkraftverk, och knappast har någon undgått de dramatiska scener som utspelat sig i kärnkraftverket Fukushima där explosioner inträffat i två reaktorer fram till i går.
I går på eftermiddagen ökade risken ytterligare för härdsmälta efter att bränslestavarna i en tredje reaktor var helt exponerade när nödkylningen misslyckats.


På väg runt jorden
Enligt Dagens Nyheter tar det ungefär 10-14 dygn innan det radioaktiva nedfallet når Sverige (och Åland). Så lång tid tar det för partiklarna att vandra runt jorden. Strålskyddsexperten Robert Finck på Strålsäkerhetsmyndigheten utgår från att effekterna av nedfallet – åtminstone med den kunskap om de radioaktiva utsläppen som fanns att tillgå på måndagen – blir begränsade och inte har någon annan påverkan än att partiklarna registreras av de mest känsliga mätinstrumenten.
Ännu vet ingen hur det går och också på Åland vidtar myndigheterna sina mått och steg på förhand.
I dag samlas delar av samrådsdelegationen för befolkningsskyddsfrågor till möte i statens ämbetshus. Mötet har sammankallats av landshövding Peter Lindbäck som är delegationens ordförande. De som deltar är förutom han själv ämbetsverkets förvaltningschef Rainer Åkerblom, lantrådet Viveka Eriksson och/eller förvaltningschef Arne Selander, landskapsläkare Jaana Lignell och polisenhetschef Björn Andersson.
Landshövdingen betonar att det inte handlar om något panikmöte.
– Vi ska helt enkelt ha en lägesanalys för säkerhets skull för att vår krisberedskap ska vara i framkant ifall det behövs.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre