DELA

Möte med statsministrar på globaliseringsforum

Småskaligheten gör Åland till ett bra område för att testa nya miljöteknologiska lösningar. Det sade lantrådet Viveka Eriksson (Lib) under gårdagens globaliseringsforum i Danmark.
I mötet, som hölls i Snekkersten strax utanför Köpenhamn, deltog de nordiska statsministrarna och de självstyrda områdenas regeringsledare.
Temat var Norden som lågenergisamhälle och Norden som grönt tekniklaboratorium, skriver informationssekreterare Gunnar Westerholm i ett pressmeddelande.
– Dom självstyrda områdena är verkligen småskaliga i sammanhanget och är därför särskilt beroende av samarbete med sina grannar. Att vi finns på vågens framkant är viktigt. Därför är skapandet av hållbara strukturer särskilt viktigt, sade Viveka Eriksson i ett av sina inlägg under dagen.

Energiutveckling
Som ett bra exempel på nordiskt samarbete nämndes elmarknaden där Nordpol lyftes fram som ett framgångsrikt koncept.
– Som boende mitt i Östersjön så ser vi clean tech som ett stort tillväxtområde för att komma till rätta med en del av dessa problem. För att vara framgångsrik i arbete krävs även att man får befolkningen och vanliga medborgare att ta till sig idéer och bli engagerade. Andra saker att ta med i beräkningen är de existerande gränshinder som fortfarande finns kvar i Norden. Man har olika system för energiutveckling i Finland och Sverige medan Åland i mitten har ett behov att tillhöra något av dem, påpekade Viveka Eriksson.

Pilotområde
Vidare framhöll lantrådet att Ålands småskaliga samhälle är ”perfekt” för att prova ut olika teknologiska lösningar.
– En paradox är att vi nu diskuterar att vara på vågens framkant inom miljöteknologin samtidigt som det är av nöden tvunget att lösa världens miljöproblem.
Med på Globaliseringsforum var även Veronica Thörnroos (C), ansvarig för nordiska samarbetsfrågor.

ANNIKA KULLMAN