DELA

Möte med golfklubben så småningom

BUDGETEN. Landskapets naturområde på Stornäset i Kastelholm är nu föremål för diskussioner mellan landskapsregeringen och Ålands golfklubb.
– Landskapsregeringen har formellt tagit en positiv hållning, säger näringsminister Jan-Erik Mattsson (C).
Det är i budgetförslaget för 2010 som landskapsregeringen skriver att man har beredskap att arrendera ut mark för en kvalitativ golfbana på området. Ålands golfklubb har tidigare lämnat in en ansökan om att få arrendera ett område på platsen.
– Ålands golfklubb har sagt att man vill titta på hela området som är på 170 hektar. Man bedömer att det krävs lite mindre än hälften för golfbanan, säger Mattsson.
Landskapsregeringen står fast vid att stödet som man är beredd att gå in med är 30 procent av de satsade kostnaderna.
– Vi har i dagsläget ingen uppfattning om vad banan kommer att kosta, sade Mattsson under budgetpresentationen.

Diskuterar vidare
Så småningom kommer landskapsregeringen att träffa representanter för golfklubben för vidare diskussioner. Samtidigt jobbar näringsavdelningen med en kartläggning av området, det handlar bland annat om att se vad det finns för tidigare beslut beträffande områdets användning. Som Nyan tidigare berättat ska näringsavdelningen begära in synpunkter från olika håll – skogsbruksbyrån, miljöbyrån och museibyrån till exempel.
– Sedan ska lagtinget säga sitt, säger Jan-Erik Mattsson.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax