DELA

Möte i dag om ÅHS-tjänst

Fem personer sitter i gruppen som ska vaska fram Peter Rasks efterträdare som Ålands hälso- och sjukvårds nya direktör.
Styrelsens ordförande Barbro Sundback leder gruppen där också facket får en representant. Övriga medlemmar är Roger Jansson och Torbjörn Björkman ur styrelsen samt personalchef Tiina Robertsson och vårdchef Bengt Michelsson. Hela styrelsen involveras när man kommer till intervjustadiet.
Gruppen träffas redan i dag måndag för att annonsera ut tjänsten så fort som möjligt så att man har ansökningarna redan nästa månad.
Peter Rask sitter också på den ordinarie tjänsten som chefläkare och hans vikarie har förordnande till 2015. Det blir nu rekryteringsgruppens sak att hitta en lösning för att tjänsten ska kunna tillsättas ordinarie från årsskiftet. (ao)