DELA

Möte för att få Rask att stanna kvar

På torsdag kväll möts ÅHS-styrelsen och hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask för att diskutera hans uppsägning.
– Alla i styrelsen har uttalat sitt förtroende för honom, säger ordförande Barbro Sundback (S).
I går höll ÅHS-styrelsen ett extra möte främst för att riva upp beslutet om Peter Rasks sista juristfaktura från styrelsemötet förra veckan. Barbro Sundback överlät åt vice ordförande Roger Jansson (M) att bereda ärendet på nytt.
Den här gången blev beslutet – enhälligt eftersom ordföranden inte var närvarande – att också den sista fakturan för Rasks juristkonsultationer ska betalas på samma grunder som de tre tidigare enligt det beslut som fattades av styrelsen i december i fjol.
Den kanske intressantaste frågan på gårdagens möte var den om Rasks uppsägning. Barbro Sundback berättar att diskussionen var öppenhjärtig och att alla, både politiker och tjänstemän, uttalade sig.
– Diskussionen med Rask fortsätter på torsdag kväll. Det visar att han är öppen för att diskutera sitt fortsatta engagemang som hälso- och sjukvårdsdirektör, säger hon.
Så man kan säga att styrelsens förtroende för Rask inte har rubbats på grund av striden om juristfakturan?
– Så kan man säga. Alla uttalade sitt förtroende för Rask och hoppas på fortsatta diskussioner.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre