DELA

Mörn bildar nytt rederi

Ett nytt åländskt lastfartygsrederi, Rederi Ab Herrö, är under bildning med Yngve Mörn som en av de drivande krafterna.
På grund av finansinspektionens regler kan Mörn dock inte avslöja hur man har tänkt lyckas i rådande lågkonjunktur inom handelssjöfarten.
Saltvikaren Yngve Mörns namn figurerar ofta i dag då det handlar om innovativ sjöfart och maritim utveckling. Han är bland annat vd för aktiebolaget Sea Meadow Ab och projektledare för det syreverk som Miljöinnovativ fiskodling har testat i Föglö.
Nu är Yngve Mörn aktuell med ett nytt åländskt lastfartygsrederi, Rederi Ab Herrö. Då Ålands aktiesparare i morgon träffas till årsmöte är Mörn inbjuden för att presentera rederiplanerna för föreningens medlemmar.


Sätter stopp
Före det mötet får vi inte reda på några detaljer. Då Nya Åland tar kontakt med Mörn visar det sig nämligen att regelverket sätter stopp för information till massmedia i det här skedet.
– Det är ett emissionsprospekt och jag får inte informera massmedia utan finansinspektionens tillstånd att göra det. Det tillståndet har vi inte, förklarar Mörn.
– Vi får däremot presentera planerna för föreningar som till exempel just Ålands aktiesparare.


Svår tid
Det betyder att Nya Åland måste vänta till aktiespararnas möte för att få veta vilka andra som står bakom det planerade nya rederiet, vad och vart man tänker transportera och hur tonnaget kommer att se ut.
Mest intressant är kanske frågan hur man resonerar i en ekonomisk tid som är ytterst svår för just handelssjöfarten.
Nya Åland bad om en kommentar om läget av Hans Ahlström, vice verkställande direktör för Rederierna i Finland.


Ovanför ytan
– Situationen är mycket svår i dessa tider, säger Ahlström.
– Det är egentligen bara stora rederier som har många olika fraktkontrakt som orkar hålla näsan ovanför ytan.
Betyder det att det är en bra tid för att köpa fartyg billigt?
– Det är det absolut. Har man finansieringen i skick kan man få både nya och gamla fartyg billigt. Det är många fartyg som ligger stilla i världens hamnar.


Politiska ambitioner
Inom EU vill man ge stöd till förmån för sjöfrakter, målet är att försöka minska på transporterna på landsvägarna. Inga åländska rederier har ännu dragit nytta av EU:s planer men kan mycket väl komma att göra det i framtiden.
– Det finns politiska ambitioner inom EU att göra något. På kontinenten har man länge haft problem med långtradare som förorsakar trafikstockningar på vägarna och man vill försöka överföra en del av transporterna till sjöfarten, säger Ahlström.
– Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl. Det är klart att det är bättre med ett fartyg än med 100 långtradare.


Hitta nischer
Ett nytt rederi kan också hitta nischer som snabbt kan bli lönsamma. I Sverige satsar man till exempel just nu på flera nya gruvor tack vare en allt större efterfrågan från Kina.
– Kina skall absolut inte förbises. Inte bara Sverige utan också Finland har ambitioner på att expandera inom gruvindustrin. Men för sådana transporter krävs specialfartyg.
På onsdag håller alltså Ålands aktiesparare möte. Utöver presentationen av Rederi Ab Herrö får medlemmarna information om de finländska verkstadsbolagen. Dessutom skall man bland annat ta ställning till att anställa en verksamhetsledare på deltid.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax