DELA

Mörkt för Föglötunneln

Inga pengar och inget tillstånd för provborrning, den externa projektledaren har bytts ut två gånger och ingen ersättare för ansvariga tjänstemannen.
Det ser mörkt ut för projektet med en tunnel till Föglö.
Det har gått fem år sedan landskapsregeringen beslöt att utreda hur mycket det skulle kosta, och om det ens var möjligt, att dra en tunnel under vattnet från Lemland Vessingsboda till Föglö Bråttö.
Den 19 januari i år tog prövningsnämnden vid Ålands hälso- och miljömyndighet, ÅMHM, beslutet att avskriva landskapsregeringens ansökan om miljötillstånd för ”förundersökning för tunnelprojektering”. Ansökan, som gällde provborrningar och eventuellt även kommande refraktionsseismiska undersökningar i Lemland, utgjorde en del av den pågående miljökonsekvensbedömningen för en tunnel.
Frågan har behandlats i flera omgångar, men denna ansökan lämnade landskapsregeringen in till ÅMHM för ett år sedan. Sedan dess har både parter och sökägaren hörts gällande provborrningarna och ärendet har kompletterats tre gånger.
ÅMHM har dock, efter att ha granskat både ansökan och kompletteringar, konstaterat att ytterligare kompletteringar skulle behövts för fortsatt lagenlig handläggning.
Enligt miljöskyddsinspektör Mikael Stjärnfelt, som var föredragande i prövningsnämnden, har ärendet legat på landskapets bord men inget har hänt sedan maj 2010.
– I praktiken betyder ÅMHM:s beslut dock inte så mycket för landskapsregeringen, bara att de inte kan gå vidare med denna del av MKB:n just nu utan det blir väl mer av en skrivbordsprodukt.
Så detta betyder inte slutet för tunneln?
– Nej. I princip är det sedan bara att börja om med ansökningsprocessen om det ges medel till att gå vidare, säger Mikael Stjärnfelt.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos