DELA

Mörk prognos för Mariehamn

Mariehamn borde varje år lägga sig 2-3 miljoner under budgetramen.
Det anser stadsdirektören som räknar med betydligt mindre skatteinkomster och kraftigt skurna landskapsandelar.
En uppföljning av det ekonomiska läget i Mariehamn efter årets åtta första månader är klar. Enligt den visar stadens bokföring ett resultat på 1, 475.000 euro och det är drygt 2,8 miljoner sämre än de drygt 4,3 miljoner som man räknade med i budgeten.
Den absolut största orsaken till det dåliga resultatet är att man har fått in över 1,7 miljoner mindre i skatteintäkter.
En del i bokföringen har sin förklaring. Det handlar till exempel om försenad fakturering eller om att vissa intäkter bara bokförs en gång per år.
Stadsdirektör Edgar Vickström anser därför att det i slutändan handlar om ett minus på bara 1,5 miljoner. Och eftersom den summan är mindre än bortfallet av skatteintäkter kan man dra slutsatsen att stadens verksamhet har blivit cirka 200.000 euro billigare än man räknat med.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen