DELA

Mördarsnigeln inte ”farlig skadegörare”

Den spanska skogssnigeln, också kallad mördarsnigel, ska inte klassas som farlig skadegörare i landskapet.
Det har näringsminister Fredrik Karlström (Ob) bestämt.
Bakgrunden är en skrivelse från Ålands producentförbund som lämnades in redan 2009.
Förbundet föreslog då att landskapet skulle införa en anmälningsplikt för den som hittar mördarsnigeln på sina marker, och att landskapet skulle ersätta kostnader för bekämpningen.
Men landskapsregeringen har inte fått de kompletteringar man begärt och därför avförs ärendet.
– Det rann antagligen ut i sanden, säger producentförbundets vikarierande vd Henry Lindström.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom