DELA

Mopeder buskörde vid polisstationen

Både bilister och fotgängare kontaktade under lördagskvällen polisen på grund av en grupp mopedburna ungdomars framfart.
Polisen stoppade flera av dessa och inspekterade belysning och bromsar, som i många fall inte fungerade som de skulle. Flera av mopederna var också belagda med körförbud. Enligt polisen var ungdomarna förstående och flera föräldrar kontaktades.
En av mopedförarna stannade inte utan körde vidare längs med Torggatans gågata. Ungdomspolisen kände igen föraren och kontaktade dennes föräldrar. Föraren gjorde sig skyldig till att inte stanna för polismans tecken, köra på gång- och cykelväg utan belysning och äventyra trafiksäkerheten genom att köra rakt igenom en korsning med väjningsplikt intill polisstationen. (eh)