DELA

Monument över fångar från Åland

En åländsk delegation ledd av lantrådet Camilla Gunell deltog då monumentet över de 28 soldater som tillfångatogs vid Bomarsunds fästning 1854 och dog i brittisk fångenskap återinvigdes.
Under lördagens ceremoni på kyrkogården vid kyrkan St John Sub Castro i Lewes, England, representerades Finland av ambassadör Pekka Huhtaniemi, och Ryssland av ambassadör Alexander Yakovenko.
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, som också deltog vid lördagens ceremoni, har haft en avgörande roll i projektet. Lokala representanter inkluderade Graham Peters, sheriff i East Sussex och Ruth O’Keefe, borgmästare i Lewes.
I anslutning till ceremonin berättade Graham Robins från museibyrån om de finska soldaternas historia.
Under fredagen hölls också ett seminarium på temat Ålands autonomi och den globaliserade försäkrings- och finansbranschen.
Graham Robins berättade om Ålands internationalisering under den ryska perioden. Hanna Hagmark-Cooper från Ålands sjöfartsmuseum gav en sammanfattning av Ålands sjöfartshistoria.
Leif Nordlund från Alandia försäkring föreläste om försäkringsrörelsens utveckling på Åland. Göran Lindholm på Ålands ömsesidiga försäkringsbolag talade om det nutida åländska näringslivet.
Riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér redogjorde för konfliktlösningen 1921 och dess relevans i dag, medan lantrådet Camilla Gunell avrundade med en presentation av framtidens utmaningar.
Läs mer i papperstidningen!

Sofie Nohrstedt