DELA

Momshöjning drabbar främst konsumenter

I samband med årskiftet steg skattesatserna för mervärdesskatt, eller moms. Detta samtidigt som det minsta beloppet som uppbärs vid import sjönk från tio till fem euro.
Momsändringen drabbar främst åländska konsumenter som beställer varor på internet, men även e-handelsföretag som etablerat sig på Åland samt företag som bedriver postverksamhet.
Det är framförallt sänkningen av den så kallade bagatellmomsgränsen, alltså det minsta beloppet som tullen tar ut för importvaror, som drabbar åländska konsumenter hårdast.
Tidigare har gränsen legat på tio euro, men nu sänks den med hälften till fem euro. Gränsen bestäms från finskt håll, men det finns även en bagatellmomsgräns som bestäms av EU. Den säger att varor som understiger ett värde på 22 euro är momsfria. Den gränsen har tidigare inte varit aktuell för Finlands del, eftersom varor som understigit bagatellmomsgränsen på 10 euro har haft ett värde på cirka 43,50 euro och därmed varit momsfria de också.
I och med ändringen av gränsen måste man nu alltså betala moms för varor med ett värde mellan 22 och 43,50 euro, varor som tidigare varit skattefria. Ändringen drabbar främst åländska konsumenter som beställer varor från andra länder än Finland och finländska konsumenter som beställer varor från länder utanför EU, till exempel USA.
Även packnings- och distributionsföretag på Åland, till exempel Posten Åland och Pectus, drabbas.
Enligt Henrik Lundberg, vd för Posten Åland, kan ändringen av bagatellmomsgränsen leda till en omsättningsförlust på cirka 15 procent och en rörelseförlust på cirka 35 procent nästa år. Orsaken är att Posten erbjuder tjänster till e-handelsföretag som vill dra nytta av att Åland står utanför EU:s skatteunion.
Skattesatserna för mervärdesskatt, momsprocenten, har också höjts vid årsskiftet och ligger nu på 24 procent för allmänna varor, 14 procent för livsmedel och 10 procent för böcker, tidningar och tidskrifter. Tidigare låg dessa på 22, 12 respektive åtta procent.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson