DELA

Möjligt för Mattsson att ta plats i centern

Centerns partiledare Veronica Thörnroos vill inte spekulera kring Åke Mattssons (Lib) timeout. Men vill han byta parti så är det möjligt.
– Alla som omfattar vårt valprogram och sätt att arbeta är välkomna, om de så heter Åke Mattsson eller något annat.
Åke Mattsson säger att han i det här skedet inte kommer att lämna liberalerna. Däremot tar han en timeout från det liberala partiarbetet.
Veronica Thörnoos säger att hon endast kan berätta hur hennes parti jobbar. Tesen är att landskapsregeringen är en cirkel och lagtingsgruppen en annan. Tillsammans bildar de en åtta med en triangel på.
– Det arbete som utförs i landskapsregeringen måste ha en bas i lagtingsgruppen, säger hon.
De olika lagtingsledamöterna besitter kunskap på olika områden.
– Jag vet vem som kan de olika frågorna och vem som brinner för vad.


Viktigt förankra
Som minister kan man däremot inte ta allt till lagtingsgruppen, säger Thörnroos.
– Men du måste ha en känsla för vad som kan bli känsligt och vilka frågor du behöver flankstöd i. De gånger det funnits missnöje är om någon gjort en missbedömning.
Som lagtingsledamot var hon själv kritisk till att dåvarande trafikminister Runar Karlsson (C) antog förslaget om inbesparingar på linfärjorna utan att förankra det i lagtingsgruppen.
– Jag tyckte att det var en stor fråga som vi borde ha känt till.
Efteråt såg hon bristen på kommunikation mellan landskapsregeringen och centerns lagtingsgrupp som den troliga orsaken till de starka reaktionerna inom partiet.


Jämna grupper
Inom centern jobbar olika grupper med olika frågor. Ett exempel är en grupp med lagtingsledamöter som diskuterar ekonomifrågor.
– Man jobbar efter olika frågeställningar, som till exempel om kommunförbunden fortfarande fyller sin funktion.
Då endast 30 ledamöter sitter i lagtinget kan rockader där ledamöter väljer att byta parti eller ställa sig utanför partiarbetet få stora konsekvenser.
– Det är småskalighetens nackdel, säger Thörnroos.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax