DELA

Modernt och urbant på nya Algots varv

Arkitekt och byggare har hittat ett bra formspråk för det nya bostadsområdet på Algots varv, tycker stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
– Vi har haft ett bra samarbete under planeringsprocessen.
Stadsarkitekten bläddrar i utformningsplanen som arkitektbyrån Sandell och Sandberg i Stockholm gjort under planeringsskedet. Här visualiseras området som det ska se ut när allt är färdigt, här syns strandpromenaden, tornhuset, bostadshusen med gräs och planteringar på taket, altaner och terrasser och folk som flanerar.
Thomas Sandell står för planeringen också av Havsviddens aktiehus i Geta.

Modernt formspråk
Formspråket är inspirerat av varvet och därför eftersträvas enkelhet. Formspråket är modernt och urbant.
– Byggnaderna blir avskalade. Här blir det ingen snickarglädje, konstaterar Sirkka Wegelius.
Hon räknar med att omkring 320 invånare ska bo i området så småningom. Det blåa huset som finns på området ska k-märkas liksom den gamla varvskranen och varvsverksamheten ska om möjligt fortsätta i liten skala på den gamla slipen.
– Sjökvarteret har önskat att de gamla träskutorna ska kunna ses över på slipen. Det är trevligt om området inte blir enbart bostadskvarter utan att också annan verksamhet kan bedrivas.

Högt tornhus
Tornet – den mest spektakulära byggnaden på hela området och det som kommer att byggas först – är med sina 46 meter lägre än vattentornet.
– Tornhuset passar väldigt bra som landmärke just på den här platsen. Det kommer att synas från alla håll.
Alla lägenheter och hus får egen båtplats. Strandpromenaden längs med hela området blir öppet för allmänheten. Bilparkeringarna anläggs under jord och nästan ingen mark går åt för det ändamålet. Parkeringsplatserna ovan jord placeras mellan träden.
Vid samrådsmötet som hölls i maj i fjol tyckte grannarna att huset närmast det nuvarande bostadsområdet skulle bli för massivt. Efter det har det sänkts och försetts med takterrass.
Byggvolymerna är enkla i utformningen och lätta att bygga som element, konstaterar stadsarkitekten.

Takvåning
Och den som har mycket pengar att spendera kan satsa på lägenheten i två etage högst uppe i tornet med milsvid utsikt över både hav och land.
Under vårens lopp kommer stadsplaneändringen att ställas ut i stadsbiblioteket.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax