DELA

Mjölken blir dyrare

ÅCA:s styrelse har beslutat att börja betala 2 cent mer per liter för mjölken.
– Beslutet gäller fram till årsskiftet, därefter får man ta ställning till en eventuell ytterligare höjning, säger styrelseordförande Trygve Sundblom.
Prishöjningen leder till att partipriset på mjölkprodukter kan komma att stiga med upp till tio procent.
– Vår målsättning inom ÅCA är att så långt det går följa med i den prisutveckling som sker i riket. Valio har redan höjt mjölkpriset två gånger detta år och kommer att höja med ytterligare tre cent per liter i januari. Vi måste försöka hålla jämna steg med dem och höja på motsvarande sätt, berättar ÅCA:s styrelseordförande Trygve Sundblom.
Orsaken till att priset på mjölkråvaror stiger är den kraftiga prisökning som skett inom spannmålsindustrin. Böndernas intäkter för mjölken motsvarar helt enkelt inte längre utgifterna för produktionen.
– Under det gångna året har spannmålspriserna nästan fördubblats. Det gör att också priset på mjölken måste öka. Den prishöjning man nu enats om är en följd av bolagets resultat i kombination med kostnadsökningen från leverantörerna, säger Sundblom.


Varierar
Hur påverkar detta priset på mjölkprodukter i butikerna?

– Såväl Valio som Arla höjer sina partipriser med tio procent i medeltal. Vår målsättning är som sagt att följa dessa och därför kommer också vi att höja partipriserna en hel del. En ökning på upp till tio procent kan man nog räkna med. Sedan är det upp till de enskilda butikerna att avgöra prissättningen. Prishöjningen varierar förstås också från produkt till produkt. Vi arbetar långsiktigt och dialogen med våra kunder är mycket viktig, vi är lyhörda för vad kunderna tycker och anpassar oss. Därför är det svårt att i nuläget uttala sig vidare om priserna, menar Sundblom.
Vad tror du att är grunden till dessa snabba prissvängningar?
– Prisökningen för spannmål och mjölkprodukter är ett globalt fenomen. Då det gäller spannmål så har det varit en dålig skörd i år, med spannmålsbrist som följd. Detta leder till högre priser. Men efterfrågan på dessa råvaror ökar också hela tiden, i takt med att allt större delar av jordens befolkning får ökade inkomster och förändrat konsumtionsmönster som följd.
– Tidigare har ett överskott på såväl spannmåls-, som mejeriprodukter varit det vanliga, nu är situationen omvänd. Det finns helt enkelt ett väldigt sug efter dessa varor på världsmarkanden, och produktionen motsvarar inte vad som efterfrågas. Detta är något som påverkar också lilla ÅCA, och priserna måste således höjas för att det ska löna sig att producera, konstaterar Trygve Sundblom.
Sundblom förhåller sig positiv till detta förhållande och tror att det på sikt kommer kunna föda nya producenter runt om i världen. Han är övertygad om att det finns många länder som har stor kapacitet för till exempel jordbruk och mjölkindustri.


Finns framtid
Skulle detta kunna innebära ett hot för finländsk mjölkproduktion i framtiden?

– Finlands jordbruk kommer nog alltid vara viktigt tror jag, men man kan ju inte producera allt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att kunden inte alltid är rationellt kalkylerande i sitt konsumerande. Andra värden än de rent pengamässiga tas också i beaktande, säger Trygve Sundblom.
Han tror att folk mer och mer sätter vikt vid att veta var någonstans maten har producerats, och under vilka omständigheter.
– De miljömässiga aspekterna av produktionen är något som för många är avgörande vid köp. Att en vara är närproducerad kan kompensera ett lite högre pris. Därför tror jag absolut att det finns en ljus framtid för det finländska jordbruket och mjölkindustrin. På ÅCA har vi ett bra produktsortiment, och att vi nu lyckats höja priset på mjölken känns som ett steg framåt. Det kan inspirera åländska bönder till att satsa på mjölkproduktion, avslutar Sundblom.

LINNEA TILLEMA