DELA

Mjölk sålde bäst i jordbruket

Det åländska jordbruket sålde produkter till ett värde av 18,5 miljoner förra året. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås siffror. Av det stod husdjursprodukter för 44 procent av intäkterna.
Den enskilt största produkten var mjölk som inbringade 6,3 miljoner euro medan kött uppgick till 1,5 miljoner.
– Spannmål och oljeväxter gav drygt en miljon och potatis tre miljoner. Intäkterna av trädgårdsväxter, det vill säga frukt och grönsaker, uppgick till sex miljoner eller en tredjedel av jordbrukets samlade försäljningsinkomster. Av detta stod äppel för 2,8 miljoner och lök för 1,5 miljoner, skriver Åsub i sin rapport.
Totalvärdet av alla sålda produkter var knappt en miljon mindre än året innan. På grund av lägre priser sjönk bland annat intäkterna för spannmål med en halv miljon. (mt)