DELA

Missnöjet pyr i Vårdö med bristen på läkare

Kommunstyrelsen i Vårdö är missnöjd med tillgången på läkare till äldreboendet Strömsgården och vill träffa ÅHS styrelse.
Man anser att kontakterna med ledande primärvårdstjänstemän visar att de inte inser vidden av problemet.
I juni skrev kommunen till ÅHS om primärvårdens tjänster i Vårdö och särskilt äldreboendet Strömsgården. Klinikchef Birgitta Hermans och biträdande medicinska chefen Tora Woivalin har svarat men kommunstyrelsen är inte nöjd med svaret och inte heller med hur läkarservicen för kommunens invånare fungerar.
Därför har man anhållit om audiens hos styrelsen för att lägga fram saken och ett möte ska hållas, heter det i beredningen inför dagens styrelsemöte.
En orsak till missnöjet i Vårdö är att det inte är möjligt att ta hem patienter från De gamlas hem till Strömsgården trots att utrymme finns. Enligt ansvariga DGH-läkaren Mikael von Beetzen är tillgången på läkare otillräcklig på Strömsgården och därför kan kommunen inte vårda klienter hemma, med följden att budgeten för vård på åldringshem överskrids.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre