DELA

Missnöje med trädplantorna – växer inte som förväntat

Skogsägaren Britta Bergman är allvarligt bekymrad över de gran- och tallplantor som planterades 2009 på tre av hennes skiften i Hammarland.
– De utvecklas inte som de ska.
Hon är en av de åländska skogsägare som reagerat över att plantorna inte växer som förväntat. Många av de planterade plantorna dör, andra har gulaktiga barr eller barr som faller av. En del har delade toppar och växer därför upp enbart för att bli massaved.
– Och de plantor som har överlevt växer så pass långsamt att de inte mäktar hävda sig mot gräs och sly, och jag misstänker också att de är mera utsatta för snytbaggsangrepp eftersom de har så dålig vitalitet, säger hon.


Dåligt resultat
För snart två år sedan lät Britta Bergman nyplantera skogsskiftena i Kråkböle och Sålis – med en sammanlagd areal av cirka 11 hektar – med omkring 30.000 tall- och granplantor. Men resultatet motsvarade långt ifrån förväntningarna.
– När jag tittade till plantorna året därpå, alltså i somras, kunde jag godkänna bara var tjugonde planta – det vill säga 5 procent – av dem som planterades.
Läget förbättrades dock något senare under sommaren men bra blev det inte.
Britta tar med Nya Åland ut till ett av skogsskiftena. Snön ligger rätt djup och vi ser inte mera än toppen av en del plantor. Vi gräver fram några med händerna, hittar ett par som ser okej ut men fler som inte gör det.
– Den här kommer nog inte att överleva, konstaterar hon om en liten ämlig granplanta som nästan är barrlös.


Inte ensam
Hon suckar. Mycket pengar, arbete och tid har lagts ner på skiftena och resultatet är inte acceptabelt.
– Jag vet att jag inte är ensam om problemet. Därför har jag bestämt att jag inte köper plantorna via skogsvårdsföreningen nästa gång plantering blir aktuell.
Efter förra sommarens plantinspektion beslöt hon att kräva ersättning för undermåliga tall- och granplantor av Ålands skogsvårdsförening som centralt köper in skogsägarnas hela årsbehov av plantor, omkring 400.000 stycken, från en åländsk plantskola.
Det beslutet fattade hon efter att ha konsulterat skogsvårdsföreningens dåvarande instruktör för Hammarland, Marja-Leena Annala.

Läs mer i papperstidningen!

annika.orre@nyan.ax