DELA

Missnöje med kommunens tröga jobb

Missnöjet jäser på flera fronter på det lilla bostadsområdet i norra Kalmarnäs i skuggan av Solberget.
Tomtägarna tycker att kommunen tar alltför lång tid på sig att förverkliga fattade beslut.
Nya Åland har träffat Peter Häggström som bor med sin sambo Margaretha Bergman på en tomt som inte ligger vid stranden i bostadsområdet strax söder om stora vägen före Kalmarnäsavtaget.
Bara att hitta bilinfarten till området är klurigt. Den som inte vet att man ska svänga in på cykelvägen och köra en bit längs den åker ohjälpligt fel.


Väntat sedan 1992
Paret Häggström-Bergman köpte sin tomt redan 1988. Då var byggnadsplanen på gång och den antogs 1992. Enligt den skulle vägen till parets hus ersättas av en väg – Sjögränd – på andra sidan huset. Marken där den gamla vägen gick skulle i stället införlivas med tomten och bli en fin uteplats i västerläge.
– Vi var glada över vår tomt och trodde på kommundirektören som berättade om byggnadsplanen. Men planen har inte förverkligats trots att det har gått 20 år sedan den slogs fast. Nu börjar vi blir riktigt trötta på att vänta, säger Peter Häggström.


Dubbelt drabbade
Fast en liten del av planen har faktiskt förverkligats. Det handlar bland annat om en asfalterad cykelväg någon meter från parets hus – en väg som slutar i tomma intet. Fortsättningen har inte byggts, inte heller den vändplan som planen föreskriver.
Därför har paret Häggström-Bergman drabbats dubbelt av kommunens tröghet – den väg som skulle tas bort finns kvar – med genomfartstrafik till andra tomter – och den väg som skulle ersätta den gamla har bara byggts till hälften, till nytta för ingen och till skada för paret Häggström som tvingades avstå mark när den byggdes utan att dettta har kompenserats enligt planen.


Ännu ingen gatuadress
– Vi har fortfarande ingen gatuadress. Det här börjar bli besvärligt eftersom min sambo har drabbats av hjärtproblem. Om hon blir akut sjuk och behöver ambulans så har vi ingen adress att ge, och hon är orolig. Vems är ansvaret om något händer?
Nu bebyggs också en tomt på andra sidan om den väg som enligt planen ska bort. Också den familjen drabbas av att planen inte har förverkligats eftersom också deras tomt borde vara större.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre