DELA

Missnöje med förkastat åtal

Tingsrätten förkastade åtalet om sexuellt utnyttjande av barn direkt på rättegångsdagen.
Nu väntar troligen ny behandling i hovrätten.
I mitten av januari skrev Nya Åland om rättegången i det utdragna fallet där en svensk man stod åtalad för att sexuellt ha utnyttjat en minderårig kvinna på Åland.
Åtalet förkastades dock samma dag av tingsrätten och mannen, som suttit häktad i tre veckor, släpptes omedelbart.

Offentlig dom
Rättegången hölls bakom stängda dörrar. Den unga kvinnan och hennes ombud yrkade även på att hennes identitet och hela domen skulle sekretessbeläggas. Tingsrätten sekretessbelade identiteten i 60 år men i övrigt är domen offentlig.
Ur domen kan man utläsa att händelsen skedde sommaren 2008 på en fest. Mannen, som då var 20 år, har under utredningen uppgett att han haft samlag med den unga kvinnan, men att han trott att hon var 17 år.
Tingsrätten konstaterar att enligt strafflagen har den som haft samlag med ett barn under sexton år gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn. Men samtidigt konstaterar man att ett sådant brott kräver uppsåt, alltså att man vet om att den andra personen är under 16 år. Det anses inte heller vara sexuellt utnyttjande om ”det inte mellan parterna råder någon stor skillnad i ålder eller själslig och kroppslig mognad”.
I det aktuella fallet anser tingsrätten att det inte finns någon utredning som visar att den åtalade skulle ha känt till kvinnans egentliga ålder och att det inget fanns någon stor kroppslig och själslig skillnad i mognaden mellan parterna. Kvinnan har beskrivits som ”mest vuxen av av alla tjejer på festen”.
Målsägaren, alltså flickan, har anmält missnöje med domen, i sin helhet, via sitt ombud vilket högst troligen innebär domen överklagas till hovrätten.
Läs mer i papperstidningen.

Anna Björkroos