DELA

Missionskyrka hjälper Shelvin i Kenya

Syföreningen vid Missionskyrkan på Åland håller sin årliga julauktion onsdagen den 27 november i Missionskyrkan.
Behållningen går till en sjuk pojke i Kenya.
Bakverk, handarbeten, sylt, saft, lotter, matvaror och mycket annat gott och ”juligt” säljs till förmån för den 13-årige, svårt hjärtsjuka pojken, Shelvin, på årskurs 6 vid Boston Children Centre, i slumskolan i Matopeni, Kenya.
Det skriver Sam Österlund i missionsförsamlingen.

Operation
Intäkterna förmedlas genom Hoppets Stjärna för att täcka Shelvins operationskostnader.
Shelvins mamma är ensamstående med tre barn. Shelvin har två yngre bröder som inte kan gå i skola på grund av att mamman är arbetslös. Hon har ibland tillfälligt jobb som hembiträde som ger henne en inkomst som är mindre än en dollar om dagen.
Shelvin föddes med ett hjärtfel, han har två hål i mellanväggen mellan hjärtkarmrarna.
Med åren har hålen vuxit större och man märkte i skolan att pojken blev svagare och svagare, till slut orkade han inte ta sig till skolan, han blev så trött på vägen att han fick lägga sig på marken. Hans klasskamrater hittade honom och ledde honom hem. Mamman har inte ekonomiska möjligheter att söka läkarvård för Shelvin.
Rektorn på skolan vände sig till Hoppets Stjärna med vädjan om hjälp.
Intäkterna som kommer in vid julauktionen på onsdag går oavkortade till Shelvins hjärtoperation, skriver Sam Österlund. (ka-f)