DELA

Misshandelsdömd friad i hovrätten

Samboparets gräl i januari 2009 slutade med att kvinnan fick fick sår, blödningar och en trasig tand. Den 45-årige mannen dömdes för misshandel i Ålands tingsrätt och fick böter på sammanlagt 2.750 euro.
Men nu har Åbo hovrätt friat mannen. Staten ersätter mannens rättegångskostnader på sammanlagt 7.356 euro medan kvinnan får stå för sina kostnader själv.
Enligt tingsrättens dom råkade samboparet i gräl. Det urartade och kvinnan gav mannen en örfil.
Mannen svarade enligt kvinnan med att gripa tag i hennes hår och dra ner henne på golvet, sparka henne i sidan, slå henne i ansiktet och slutligen kasta ut henne ur bostaden med sådan fart att hon slog höften mot trappan, så att ett 11×11 centimeter stort skrapsår uppstod.
Kvinnan polisanmälde mannen omedelbart. Och på akuten på centralsjukhuset konstaterade man att kvinnan fått sår, blödningar och avskrapad hud på flera ställen, näsblod och en bit av en framtand utslagen.


Kvinnan började
Den 45-årige mannen åtalades men nekade till misshandel. Enligt honom var bråket tumultartat och kvinnan skadade sig då båda parter föll.
Ålands tingsrätt trodde honom inte, bland annat eftersom läkarutlåtandet uppger att skadorna mycket väl kan överensstämma med den beskrivning av händelseförloppet som kvinnan gett både till polisen och till personalen vid akutmottagningen.
Som straff gav tingsrätten mannen 50 dagsböter på sammanlagt 2.750 euro.


Överklagade
Mannen vände sig till Åbo hovrätt med en överklagan. Enligt besväret menar mannen att han inte gjort sig skyldig till misshandel eftersom ”de skador som kvinnan möjligen fått inomhus har varit självförvållade”.
Nu har Åbo hovrätt kommit med sin dom där de ger mannen rätt.
Enligt mannen har paret i samband med tumultet som rådde gemensamt fallit omkull och därefter har kvinnan lämnat bostaden självmant. Vad som hänt utanför vet han inte, men mannen menar att hon kan ha ådragit sig skador på egen hand ute på gården eftersom gårdsplanens stenbeläggning renoverades vid tidpunkten.
I sina slutsatser skriver hovrätten att parets alkoholförtäring kan ha påverkat deras minnesbilder. Även om kvinnans berättelse i hovrätten stämmer överens med vad hon berättat på akuten och under förundersökningen skriver man att berättelsen ”i övrigt varit behäftad med oklarheter”.
Det inte finns någon bevisning, förutom kvinnans egna berättelse, som stöder att hon blivit utsparkad ur huset.


Självförvållade skador
I slutsatserna skriver hovrätten att det inte kan uteslutas att kvinnans skador uppkommit först efter det handgemäng som uppstod mellan paret inomhus, och som ett resultat av att kvinnan ramlat utomhus och ådragit sig självförvållade skador.
Staten betalar mannens rättegångskostnader från tingsrätten och hovrätten på sammanlagt 7.359 euro plus ränta och han befrias från tingsrättens bötesstraff. För kvinnan innebär domen att hon därmed blir utan skadestånd och dessutom själv får stå för sina rättegångskostnader i tingsrätt och hovrätt.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax