DELA

”Missförstånd om finska ortsnamn”

Landskapsregeringens kommunikationschef Björn Häggblom säger att landskapsregeringen inte vill ta bort åländska ortsnamn på finska från kartor, utan endast lägga dit svenska namn.
Kommunikationschef Björn Häggblom menar att debatten som blossat upp i riksmedier om Ålands krav på att ta bort finska ortsnamn från kartor bygger på ett missförstånd.
– Vi vill inte ta bort de finska namnen utan vi vill att de svenskspråkiga namnen ska framgå, säger Häggblom.
Han menar att lantmäteriverkets generaldirektör Jarmo Ratia måste ha missförstått syftet med den diskussion som förvaltningschef Arne Selander hade med honom i fjol.
– Vi hade blivit uppmärksammade av medborgare att det på internationella karttjänster, till exempel Google maps, bara är finskspråkiga namn på åländska orter. Vi började undersöka om landskapsregeringen kan göra något åt det, säger Häggblom.
– Vi fick veta att karttjänsterna tar all sin information från lantmäteriverket och kontaktade dem för att diskutera om vi kan få svenskspråkiga namn på kartor.
Häggblom säger att han har sett en kraftig reaktion på skriverierna på olika internetforum i riket och beklagar detta, då det bygger på ett missförstånd.
Annakaisa Suni