DELA

Missbrukarvårdens jourtelefon upphör

Den 1 januari 2014 upphör missbrukarvårdens jourtelefon som man fram tills nu nått på telefonnummer 13 000. Orsaken är enligt landskapsregeringen att jourtelefonen inte längre nyttjas i den utsträckning som vore önskvärt.
– I dag väljer i stället missbrukare eller oroliga anhöriga i högre grad att ta kontakt via andra kanaler än via telefonnummer 13 000, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Landskapsregeringen betonar att det fortfarande är viktigt att det finns möjlighet att få kontakt med sakkunniga för att få det stöd och den hjälp man behöver om man vill sluta med droger eller om man som anhörig har frågor om missbruk.
– Vid behov av stöd, råd och handledning gällande personers eget bruk av alkohol eller droger och vid oro kring närståendes missbruk kan kontakt tas till Alkohol och drogmottagningen på telefonnummer 531 720 mellan klockan 08.00 och 09.00 samt 13.00 och 14.00.
Man kan även ringa den psykiatriska jouren på telefonnummer 535 100 dygnet runt. Den svenskspråkiga riksomtäckande jourtelefonen för anhöriga till missbrukare når man på 020 370500 under måndagar och torsdagar klockan 12.00-18.00. (ml)