DELA

Miss att inte erbjuda alternativ

Strandnäs skolas rektor Mikael Rosbäck beklagar att informationen inte gick ut till familjen Hagmark-Cooper.
– Nu skickar vi ut en blankett till alla, säger han.
Inför skolstarten i höstas kontaktade Mikael Rosbäck de familjer som inte tillhör den evangelisk-lutherska tron för att höra hur de ville ha religionsundervisningen ordnad för sina barn.
– Men jag bommade den här familjen, säger han om Hagmark-Cooper.
De andra målsmännen som kontaktades valde att ha sina barn i den vanliga religionsundevisningen som skolan erbjuder och därför ordnades ingen livsåskådning det här läsåret.

Ingen gräns
För att undvika att något liknande händer igen ska man nu skicka ut en förfrågan till alla föräldrar.
– På det sättet får vi vårt register rätt uppdaterat. Studiehandledaren jobbar på blanketten nu som informerar om alternativen, säger Rosbäck.
Men när man registerar barnet i skolan, framgår det inte religionssamfund då?
– Ja, men det kan ju hända att det brister i ifyllandet eller i vårt register ändå.
Målsmän till de elever som inte är evangelisk-lutherska utan tillhör ett annat trossamfund eller, som i det här fallet, inte hör till någon tro alls kan välja att delta i religionsundervsiningen eller sköta undervisningen på egen hand. Alternativet är alltså livsåskådning som ska erbjudas som ämne av skolan.
– Det finns ingen nedre gräns för antal elever, vi måste arrangera livsåskådning även för ett barn, säger Mikael Rosbäck.

Alla stadsskolor
I höst, om det finns några familjer som väljer ämnet, drar man igång.
– Tanken är att det ska skötas inom det befintliga kollegiet, beroende på hur många elever det blir.
Det är inte bara Strandnäs skolas elevers målsmän som mottar den informationsblankett som nu utformas, utan rektorsgruppen för Mariehamns stads skolor har enats om att skicka ut den inom alla stadens grundskolor.
– Jag hoppas alla är nöjda nästa år, säger Rosbäck.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax