DELA

Mises ordförande: Vi jobbar hårt för en nystart

– Vi jobbar hårt för en nystart av Mise och vill ha till stånd ett närmare samarbete med politikerna i medlemskommunerna.
Det säger ordförande Jan Lindgrén inför stämman den 19 oktober.
Platsen för stämman varierar, och den här gången samlas de numera nio kommunernas representanter i Godby kongresshotell. På stämman ska avgifterna för nästa år fastställas och budgeten godkännas.
Under året har Mise formulerat en vision för hur kommunförbundet ska fungera 2011. Visionen har konkretiserats i mål och åtgärder som ska genomföras i år och nästa år för att visionen ska vara uppfylls i början av 2011.

Förändring 2011
Visionen ser i korthet ut så här:
1.1 2010. Under 2010 behålls samma avgiftsstruktur som 2009. Avgifterna höjs något, och målet är att öka Mises vinst för 2010 till 86.500 euro. Administrationssystemet uppdateras under året för att möjliggöra fakturering av differentierade grundavgifter enligt hushållsstorlek 2011.
1.2 2011. År 2011 ska Mises register inkludera också alla fritidshus i medlemskommunerna. Det brännbara hushållsavfallet ska samlas in av lokala entreprenörer och lastas om på en central omlastningsplats. Avgifterna ska betalas enligt avfallsmängd och hur många personer som bor i hushållet.

Möte på förhand
Inför stämmorna ska Mise presentera styrelsens förslag för kommunstyrelserna, kommundirektörerna och stämmorepresentanterna för att beslutsfattarna ska vara väl insatta när besluten fattas. Detta har gjorts också inför den kommande stämman.
Mises verksamhet ska finansieras helt utan driftsstöd från kommunerna. Avgifter ska finansiera verksamheten. Landskapsregeringen kan ge projektstöd.
Mises ekonomi ska vara i balans och 2008 års underskott ska tjänas in genom vinster under kommande år. Mise ska ha ett eget kapital på plus 2012.

”Vi arbetar hårt”
Det budskap Jan Lindgrén vill framföra inför stämman är att kommunförbundet behövs, att man arbetar hårt för att sänka avgifterna och ändra prisstrukturen, att nya stadgar ska utarbetas och att samarbetet med kommunpolitikerna ska bli bättre. Erfarenheterna från i fjol visar, säger han, att det inte går att förändra om det inte är förankrat i kommunerna.
– På stämman brukar det inte komma fram mycket åsikter. Många verkar tycka att Mariehamns ändå bestämmer allt eftersom stan har flest representanter. Men det är så att om man inte säger vad man tycker så kan man heller inte påverka utvecklingen, ger hans om ett tips inför stämman.

Överlever Mise?
I septembernumret av Eckerö-info diskuteras Mises framtid. Eckerö, som inte är med i Mise, konstaterar att både landskapsregeringen och kommunens revisorer kritiserat det faktum att avfallshanteringen fortfarande delvis är skattefinansierad och att kommunen därför troligen börjar ta ut en grundavgift. Kommunen befarar att Mise inte överlever, men konstaterar samtidigt att en samordnad avfallshantering på sikt är den enda realistiska lösningen för fasta Åland.
Jan Lindgrén håller med.
– Jag tror inte på att först lägga ner den samordnade avfallshanteringen och sedan gå ihop igen.
Han beklagar att Geta och Sund träder ut ur Mise vid årsskiftet.
– Det är ett misslyckande för Åland att vi inte kan samarbeta.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax