DELA

Mise ställer krav på landskapet

Mises styrelse planerar föreslå för stämman den 27 maj att Mise ska sluta bekosta insamlingen av förpackningsmaterial om inte landskapsregeringen vidtar åtgärder för att producentansvaret ska börja fungera.
I dag läggs kostnaden på hushållen trots att det är affärer och importörer som ska finansiera återvinningen.
Landskapsregeringen svarar att man flera gånger har agerat i frågan och bland annat finansierat bildandet av producentsammanslutningen Proans. Frågan om producentansvar bollas tillbaka till Mise som enligt landskapsregeringen med hjälp av vite kan tvinga producenterna att efterleva lagen. Ett annat alternativ är att Mise samlar in förpackningsavfallet på företagens bekostnad.
Renhållningslagen är sedan lång tid tillbaka aktuell för revidering, informerar landskapsregeringen. En total översyn ska göras, ett nytt EG-direktiv ska implementeras och vitesföreläggande ska införas.
Landskapsregeringen anser att det är ”ytterst olyckligt” och ”en kraftig tillbakagång” om Mise slutar samla in förpackningsavfall. (ao)